Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Baptisten vinden het prachtig om de namen van andere geloofsgenoten te noemen, die tot de groten in de geschiedenis behoren. Namen van Amerikaanse presidenten passeren dan de revue, alsmede Martin Luther King, Charles Hadden Spurgeon en Billy Graham. Dat is aardig, maar dan kent u ons nog niet. Hooguit wordt duidelijk dat het baptisme wereldwijd een zeer grote kerk is die tot de doperse stroming gerekend wordt.

In alle eenvoud willen wij ons bij hen aansluiten. Wij geloven samen met vele christenen in de drie-enige God, die ons door zijn zoon Jezus Christus heeft verlost van zonde, wet en dood en die dit duidelijk maakt door zijn Heilige Geest te schenken. Door de Geest zijn we tot geloof gekomen, belijden we Jezus als Heer en hebben we ons laten dopen (door onderdompeling) zoals Jezus gedoopt is. Wij zijn een gemeente van gelovigen en kennen de doop en het avondmaal van gelovigen. Wij willen leren van elkaar en bovenal van de Bijbel, het woord van God.