Test Hans en Pieter

Archief van eerder verschenen thema-overdenkingen in 2020.

Ds. A. Nijland verzorgt een aantal korte overdenkingen naar aanleiding van de aangegeven Bijbelverzen uit de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV).
Klik op één van de onderstaande delen als u die wilt beluisteren:

 

Nr. Op weg met / naar
1 Pasen
2 Emmaüs
3 Pinksteren
4.a Petrus 1
4.b Petrus 2
5.a Psalmen 1
5.b Psalmen 2
5.c Psalmen 3
6 Geestdrift 
7.a een lied
7.b een lied 2
7.b een lied 3
8 Job
Nr. Op weg met / naar
9 vrouwen
10 ‘ter bemoediging’
11 de zegen
12 ‘Ik ben’
13.a Onze Vader 1
13.b Onze Vader 2
14 post voor dames
15 Spreuken
16 5 Sola’s
17 het hoogste lied
18 ziekenzalving
19 nietigheden
20 de vraag
Nr. Op weg met / naar
21 een begin
22 lofprijzing
23 een ezel
24 Iemand die roept
25 3 vers 16
26 verwachting
27 vrede
28 Jesaja 9
Nr. Op weg met / naar