Op weg naar Pasen

Op weg naar Pasen

Deze overdenkingen zijn ook verschenen in de ‘Hof van Eland-app’ verzorgd door ds. A. Nijland.

De betekenis van de layout m.b.t. deze tabel is:
Audio = Beluister de gekozen audio overdenking via de op uw PC geïnstalleerde speler.
Video = Beluister het gekozen video lied of liederen via de op uw PC geïnstalleerde speler.
NB = Nog Niet Beschikbaar / om technische redenen Niet Beschikbaar of i.v.m. copyrights nog niet beschikbaar.
Thema = Het onderwerp van dit deel.

U kunt de overdenking of het lied beluisteren door onder Media op de blauwe tekst te klikken of aan te raken bij een touch screen (mobielapparaat).

 

Op weg naar Pasen
Deel Bijbeltekst Thema van de overdenking / Titel van het lied Media
1 Joh. 12:12-19 Zondag Palmpasen
Elly & Rikkert – Palmpasen
Audio1
Video1
2 Joh. 12:12,13 Maandag
Nederland Zingt – U zij de glorie
Audio2
Video2
3 Marcus 11:9-11;
15-19
Dinsdag
Nederland Zingt – Wees stil voor het aangezicht van God
Audio3
Video3
4 Matteüs 26:1-5 Woensdag
Elly & Rikkert – Ik was hongerig
Audio4
Video4
5 Lucas 22:14-20 Witte donderdag
Sela – Aan Uw tafel
Audio5
Video5
6 Psalm 22:1-4;
Matteüs 27:33-35
Goede vrijdag
The Psalm Project – Mijn God, waarom verlaat U mij?
Audio6
Video6
7 Lucas 23;
1 Petrus 3;
Psalm 139
Stille zaterdag
Gerald Troost – Stille zaterdag
Audio7
Video7
8 Joh. 20:1-10 1e Paasdag
Pearl Jozefzoon – Paasmedley
Audio8
Video8
9 4 evangelisten
‘Paasverslag’
2e Paasdag
Kleinkoor Concertino – Alzo lief had God de wereld
Audio9
Video9