Overdenkingen Archief

Overdenkingen Archief

Archief van eerder verschenen korte thema-overdenkingen

Ds. A. Nijland verzorgt een aantal korte overdenkingen naar aanleiding van de aangegeven Bijbelverzen uit de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV).
Klik op één van de volgende delen als u die wilt horen:

Nr. Op weg met / naar
1 Pasen
2 Emmaüs
3 Pinksteren
4.a Petrus 1
4.b Petrus 2
5.a Psalmen 1
5.b Psalmen 2
5.c Psalmen 3
6 Geestdrift 
7.a een lied
7.b een lied 2
7.c een lied 3
8 Job
Nr. Op weg met / naar
9 vrouwen
10 ‘ter bemoediging’
11 de zegen
12 ‘Ik ben’
13.a Onze Vader 1
13.b Onze Vader 2
14 post voor dames
15 Spreuken
16 5 Sola’s
17 het hoogste lied
18 ziekenzalving
19 nietigheden
20 de vraag
Nr. Op weg met / naar
21 een begin
22 lofprijzing
23 een ezel
24 Iemand die roept
25 3 vers 16
26 verwachting
27 vrede
28 Jesaja 9
29 muziek
Nr. Op weg met / naar