Thema-overdenkingen

Thema-overdenkingen

Ds. A. Nijland verzorgt een aantal korte overdenkingen naar aanleiding van de aangegeven Bijbelverzen uit de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV).
Klik op één van de volgende delen als u die wilt horen:

Nr. Op weg met / naar
1 Pasen
2 Pinksteren
3.a Petrus 1
3.b Petrus 2
4.a Psalmen 1
4.b Psalmen 2
4.c Psalmen 3
5 Geestdrift 
6.a een lied
6.b een lied 2
6.c een lied 3
6.d een lied 4
7 Job
8 vrouwen
9 ‘ter bemoediging’
Nr. Op weg met / naar
10 de zegen
11 ‘Ik ben’
12.a Onze Vader 1
12.b Onze Vader 2
13 post voor dames
14 Spreuken
15 5 Sola’s
16 het hoogste lied
17 ziekenzalving
18 nietigheden
19 de vraag
20 een begin
21 lofprijzing
22 een ezel
23 Iemand die roept
24 3 vers 16
Nr. Op weg met / naar
25 verwachting
26 vrede
27 Jesaja 9
28 muziek
29 met zachtmoedigheid
30 met de (For)Maten
31 met een hoeder
32 met engelen
33 met getuigen
34 met tijd
35 met stilte
36 met het bruidspaar
37 met een voorbehoud
38 met geduld
39 met of zonder haast
40 met een Stratengids
Nr. Op weg met / naar
41 met de Kruiswoorden
42 met de opgestane Heer
43 met een hinde
44 met levende hoop
45 met een zaadbuidel
46 met de belofte
47 met quarantaine
48 met 3 x 40 naar 50
49 met goed nieuws uit Jeruzalem
50 met goed nieuws
51 met zorg
52 met omswinders
53 met vleugels
54 met bergschoenen
55 met stenen
56 met water
57 met de Top 5