Activiteiten

Activiteiten van de gemeente

  • Het ‘pastoraal’ bezoeken van mensen in onze omgeving vinden we een belangrijke taak van de gemeente; deze vinden dan ook doorlopend plaats.
  • Wekelijks is er gelegenheid na de dienst koffie te drinken.
  • De 3-wekelijkse ‘Bijbelkring’ wordt door een vaste kern bijgewoond.
  • Regelmatig wordt er een “Johannes de Heer” zangavond gehouden. Evenals ‘welkom- en evangelisatiediensten’ met muzikale bijdragen.
  • Jaarlijks is er de jaarvergadering voor leden van de gemeente, een gemeenteavond en een gezamenlijke activiteit voor diegenen die de zondagse diensten regelmatig bijwonen.
  • Voor het regelen van het ‘koffiedrinken’, activiteiten op bijzondere dagen en voor het onderhoud van het gebouw zijn aparte commissies gevormd.
  • Ieder jaar wordt er een voor iedereen toegankelijke Kerstnacht- of avonddienst georganiseerd. Deze dienst wordt traditioneel afgesloten met het gezamenlijk zingen van het “Ere zij God” op het kerkplein.
  • Radio Westerwolde neemt regelmatig een kerkdienst op die op een later tijdstip wordt uitgezonden. Luisteraars in een groter gebied worden hierdoor bereikt met het evangelie.
  • Samen met de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kerk van Nieuwe Pekela worden diensten georganiseerd op de 2e Kerst-, Paas- en Pinksterdag.